วันที่ 17 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (17 ม.ค.) มีหลากหลายวาระ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ต้องติดตามการต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลหรือไม่ โดยกระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.ขยายเวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน และภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงวันที่ 20 ม.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นการต่ออายุมาตรการเป็นรอบที่ 6 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะลดภาษีให้อีกลิตรละ 3-5 บาท เป็นเวลา 2-3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 21 ม.ค. เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้คลังสูญเสียรายได้การจัดเก็บงบประมาณอีกไม่เกิน 20,000 ล้านบาทคำพูดจาก ทดลองเล่น

นอกจากนี้ยังมีวาระ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ… รวมทั้งวาระเพื่อทราบ ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2565 และรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต