ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ระยะทาง 7.425 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 336 ล้านบาท มีความคืบหน้าไปแล้ว 50.168% อยู่ระหว่างดำเนินงานชั้นพื้นทางชนิดหินคลุกและงานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เดือน เม.ย.66

จุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 บริเวณทางแยกม่อนดินแดงไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 และ 117 บริเวณห้างเทสโก้ โลตัส (สาขาอุตรดิตถ์)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แต่สำหรับช่วงบริเวณทางแยกจะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางทั่วไป 30-50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนสายทางคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง เพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เดินทางเชื่อมไปยังสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีรถไฟ และหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่งในตัวเมืองอุตรดิตถ์ด้วยตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม