นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า เปิดเผยว่า สถาบัน เอดเต้ บาย เอ็ตด้า ได้เปิดหลักสูตร ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้ เพื่อช่วยให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ พนักงาน บุคลากร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคนที่สนใจให้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตและการทำงาน-การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาสถาบันเอตเต้ได้ประเดิมหลักสูตรแรกคือหลักสูตรElectronic Signatureหรือe-Signatureซึ่งเปิดอบรมไปเมื่อวันที่28-30มีนาคม2565พบว่ามีคนเข้ามาสมัครเรียนในหลักสูตรอย่างล้นหลามโดยมีทั้งพนักงานบุคลากรจากหลายแห่งรวมถึงจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจต้องการนำความรู้ไปอัพเกรดการทำงานและยังสามารถช่วยให้เข้าใจพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆที่ทันสมัยสู่การต่อยอดธุรกิจคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ล่าสุด ได้เปิดหลักสูตร Digital ID ได้แก่ หลักสูตร Digital Transformation ที่สร้างพนักงานและองค์กรให้พร้อมกับโลกอนาคต นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยกระบวนการทำงาน โดยมีแผนเริ่มอบรม วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 และหลักสูตร Digital Security ที่ได้วิทยากรจากทีมเบื้องหลัง ที่รับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ระดับประเทศตัวจริงมาช่วยแชร์ความรู้ เทคนิค สำหรับการจัดการด้านมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยให้รู้วิธีป้องกัน รับมือจากภัยคุกคามอย่างรอบด้าน มีแผนเริ่มอบรม ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทุกหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบ Certificate ที่รับรองโดย ETDA เพื่อการันตีความพร้อม สร้างความได้เปรียบในการทำงาน คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง