Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, sáng nay, cơ quan này sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Số lượng này bằng khối lượng các phiên gọi thầu trước đây. Các thông tin không có thay đổi so với phiên cũFrom: web game casino. Khối lượng tham gia tối thiểu và tối đa mỗi thành viên là 1.400-2.000 lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%.

Mức giá tham chiếu được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 82,9 triệu đồng/lượng. Còn giá sàn – mức tối thiểu để các đơn vị trả khi dự thầu – sẽ được nhà điều hành công bố tại thời điểm đấu thầu.

Tuy nhiên, phiên đấu thầu bị hủy do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.From: web game casino

Đây là lần thứ 3 nhà điều hành tiền tệ hủy đấu thầu vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước bắt đầu đấu thầu vàng miếng từ ngày 22/4.

2 trong số 3 lần đấu thầu trước đó bị hủy do không đủ đơn vị đăng ký tham gia. Một phiên đấu thầu diễn ra thành công nhưng bị “ế” 13.400 lượng. Đến nay, chỉ có 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng là SJC và ACB.

Sáng nay, vàng miếng tiếp tục tăng ở vùng giá cao nhất lịch sử. Hiện các doanh nghiệp niêm yết miếng SJC tại 83,2-85,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).