“กรมขนส่ง” คุมเข้มรถสาธารณะเดินทางหยุดยาวเพียงพอ-ปลอดภัย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงวันที่ 28 ก.ค.-2 ส.คคำพูดจาก By admin