สร้างเกินครึ่ง! ถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ เสร็จ เม.ย.66

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ระยะทาง 7.4…