ธุรกิจโรงแรม มอง เก็บค่าบำบัดน้ำเสียซ้ำเติมต้นทุน

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคาร ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเริ่มเก็บในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะ อาคารประเภท โ…