รู้จัก Digital Nomad นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ โอกาสไทยเปิดประตูต้อนรับ

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ไลฟ์สไตล์ในการทำงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ส่…