เปิดตำนาน “วันเช็งเม้ง” มีที่มาอย่างไร ทำไมต้องไหว้ในเดือนที่ร้อนสุด

คำว่า "เช็งเม้ง" เป็นสำเนียงมาจากจีนแต้จิ๋ว หากจะออกเสียงเป็นภาษาจีนกลาง เราจะต้องออกเสียงว่า ชิงหมิง (Qingming) โดยสม…