สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเลิกบุหรี่ตลอดไป

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ที่พบบ่อยที่สุด ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเสียชี…